Ändringsförfattning SKOLFS 1998:32

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-12-17
Ikraftträdandedatum: 1999-02-09
Tryckdatum: 1999-01-25
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1998:32 ÄndringsförfattningPDF