Ändringsförfattning SKOLFS 2000:140

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1999-12-09
Ikraftträdandedatum: 2000-06-08
Tryckdatum: 2000-05-10
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2000:140 ÄndringsförfattningPDF