Upphävd: Den här författningen upphävdes 2013-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2000:147

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2000-06-21
Ikraftträdandedatum: 2000-08-01
Tryckdatum: 2000-07-21
Nyckelord Gymnasieskola, Läroplaner
Historik: 1994:2 Grundförfattning
  1994:2 Senaste lydelse
  1997:13 Ändringsförfattning
  2003:18 Ändringsförfattning
  2006:24 Ändringsförfattning
  2006:29 Ändringsförfattning
  2009:18 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2000:147 ÄndringsförfattningPDF