Ändringsförfattning SKOLFS 2000:167

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2000-11-30
Ikraftträdandedatum: 2001-03-08
Tryckdatum: 2001-02-07
Nyckelord Ersättning, Personskada, Gymnasieskola
Historik: 1991:47 Grundförfattning
  1991:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2000:167 ÄndringsförfattningPDF