Ändringsförfattning SKOLFS 2001:1

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2001-03-15
Ikraftträdandedatum: 2001-06-01
Tryckdatum: 2001-05-04
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2001:1 ÄndringsförfattningPDF