Ändringsförfattning SKOLFS 2001:17

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:39) om ersättning till vissa handikappade m.fl. för resor;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2001-05-31
Ikraftträdandedatum: 2001-08-01
Tryckdatum: 2001-08-10
Nyckelord Ersättning
Historik: 1991:39 Grundförfattning
  1991:39 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2001:17 ÄndringsförfattningPDF