Ändringsförfattning SKOLFS 2002:15

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2002-04-25
Ikraftträdandedatum: 2002-06-21
Tryckdatum: 2002-05-24
Nyckelord Ersättning, Gymnasieskola, Personskada
Historik: 1991:47 Grundförfattning
  1991:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2002:15 ÄndringsförfattningPDF