Upphävd: Den här författningen upphävdes 2013-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2003:18

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2003-02-27
Ikraftträdandedatum: 2003-06-03
Tryckdatum: 2003-05-06
Nyckelord Läroplaner
Historik: 1994:2 Grundförfattning
  1994:2 Senaste lydelse
  1997:13 Ändringsförfattning
  2000:147 Ändringsförfattning
  2006:24 Ändringsförfattning
  2006:29 Ändringsförfattning
  2009:18 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2003:18 ÄndringsförfattningPDF