Ändringsförfattning SKOLFS 2003:2

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Ikraftträdandedatum: 2003-01-01
Tryckdatum: 2003-02-10
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2003:2 ÄndringsförfattningPDF