Ändringsförfattning SKOLFS 2004:2

Förordningom ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1)om ersättning för elever i specialskolan;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2003-12-18
Ikraftträdandedatum: 2004-01-01
Tryckdatum: 2004-02-13
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2004:2 ÄndringsförfattningPDF