Ändringsförfattning SKOLFS 2005:11

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan;

Utges av: Regeringen
Ikraftträdandedatum: 2005-04-29
Tryckdatum: 2005-04-01
Nyckelord Läroplaner, Förskola
Historik: 1998:16 Grundförfattning
  1998:16 Senaste lydelse
  2006:22 Ändringsförfattning
  2010:35 Ändringsförfattning
  2011:69 Ändringsförfattning
  2016:37 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2005:11 ÄndringsförfattningPDF