Ändringsförfattning SKOLFS 2005:11

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan;

Utges av: Regeringen
Ikraftträdandedatum: 2005-04-29
Tryckdatum: 2005-04-01
Nyckelord Läroplaner, Förskola
Historik: 1998:16 Grundförfattning
  1998:16 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2005:11 ÄndringsförfattningPDF