Ändringsförfattning SKOLFS 2005:6

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2004-12-09
Ikraftträdandedatum: 2005-01-01
Tryckdatum: 2005-01-26
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2005:6 ÄndringsförfattningPDF