Ändringsförfattning SKOLFS 2006:2

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2005-12-08
Ikraftträdandedatum: 2006-01-01
Tryckdatum: 2006-01-26
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2006:2 ÄndringsförfattningPDF