Ändringsförfattning SKOLFS 2006:22

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2006-08-31
Ikraftträdandedatum: 2006-10-15
Tryckdatum: 2006-10-11
Nyckelord Läroplaner, Förskola
Historik: 1998:16 Grundförfattning
  1998:16 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2006:22 ÄndringsförfattningPDF