Upphävd: Den här författningen upphävdes 2012-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2007:34

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:25) om nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning;

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2007-05-14
Ikraftträdandedatum: 2007-07-01
Tryckdatum: 2007-06-20
Nyckelord Betyg, Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2004:25 Grundförfattning
  2004:25 Senaste lydelse
  2008:75 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2007:34 ÄndringsförfattningPDF