Ändringsförfattning SKOLFS 2008:73

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2004:20) om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2008-06-18
Ikraftträdandedatum: 2008-10-01
Tryckdatum: 2008-09-17
Nyckelord Skola för hållbar utveckling
Historik: 2004:20 Grundförfattning
  2004:20 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2008:73 ÄndringsförfattningPDF