Upphävd: Den här författningen upphävdes 2012-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2008:75

Föreskrift om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:25) om nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning 4 kap. 6 §
Beslutsdatum: 2008-09-01
Ikraftträdandedatum: 2008-11-21
Tryckdatum: 2008-10-24
Nyckelord Betyg, Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2004:25 Grundförfattning
  2004:25 Senaste lydelse
  2007:34 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2008:75 ÄndringsförfattningPDF