Ändringsförfattning SKOLFS 2008:85

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2008-11-20
Ikraftträdandedatum: 2009-01-01
Tryckdatum: 2008-12-23
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2008:85 ÄndringsförfattningPDF