Ändringsförfattning SKOLFS 2009:29

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:83) om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Beslutsdatum: 2009-05-25
Ikraftträdandedatum: 2009-07-10
Tryckdatum: 2009-06-26
Nyckelord Försöksverksamhet, Gymnasieskola, Riksrekryterande utbildningar, Spetsutbildning
Historik: 2008:83 Grundförfattning
  2008:83 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2009:29 ÄndringsförfattningPDF