Ändringsförfattning SKOLFS 2010:2

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2009-11-26
Ikraftträdandedatum: 2010-01-01
Tryckdatum: 2010-01-21
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:2 ÄndringsförfattningPDF