Ändringsförfattning SKOLFS 2010:20

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:5) om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i grundskolan läsåret 2008/2009

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194)
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Grundskola, Prov
Historik: 2009:5 Grundförfattning
  2009:5 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:20 ÄndringsförfattningPDF