Ändringsförfattning SKOLFS 2010:21

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:6) om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i sameskolan läsåret 2008/2009

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 5 § sameskolförordningen (1995:205)
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Prov, Sameskola
Historik: 2009:6 Grundförfattning
  2009:6 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:21 ÄndringsförfattningPDF