Ändringsförfattning SKOLFS 2010:22

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:7) om ämnesprov i årskurs 6 i engelska, svenska och matematik i specialskolan läsåret 2008/2009

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 10 § specialskoleförordningen (1995:401)
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Prov, Specialskola
Historik: 2009:7 Grundförfattning
  2009:7 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:22 ÄndringsförfattningPDF