Ändringsförfattning SKOLFS 2010:23

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:8) om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2009/2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194)
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Grundskola, Prov
Historik: 2009:8 Grundförfattning
  2009:8 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:23 ÄndringsförfattningPDF