Ändringsförfattning SKOLFS 2010:25

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:10) om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2009/2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 10 § specialskoleförordningen (1995:401)
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Prov, Specialskola
Historik: 2009:10 Grundförfattning
  2009:10 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:25 ÄndringsförfattningPDF