Ändringsförfattning SKOLFS 2010:254

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-11-25
Ikraftträdandedatum: 2011-01-01
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:254 ÄndringsförfattningPDF