Ändringsförfattning SKOLFS 2010:258

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:42) om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2010/11

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 10 § specialskoleförordningen (1995:401)
Beslutsdatum: 2010-11-01
Ikraftträdandedatum: 2011-01-27
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Prov, Specialskola
Historik: 2009:42 Grundförfattning
  2009:42 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:258 ÄndringsförfattningPDF