Ändringsförfattning SKOLFS 2010:259

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:30) om ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 7 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-17
Ikraftträdandedatum: 2011-01-13
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Ansökan, Gymnasieskola, Särskild variant
Historik: 2010:30 Grundförfattning
  2010:30 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:259 ÄndringsförfattningPDF