Ändringsförfattning SKOLFS 2010:260

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:33) om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 27 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-17
Ikraftträdandedatum: 2011-01-13
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Ansökan, Idrottsutbildning
Historik: 2010:33 Grundförfattning
  2010:33 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:260 ÄndringsförfattningPDF