Ändringsförfattning SKOLFS 2010:27

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:12) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2009/2010;

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Prov, Vuxenutbildning
Historik: 2009:12 Grundförfattning
  2009:12 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:27 ÄndringsförfattningPDF