Ändringsförfattning SKOLFS 2011:10

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-02-24
Ikraftträdandedatum: 2011-03-15
Tryckdatum: 2011-03-18
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Läroplaner, Sameskola
Historik: 2010:251 Grundförfattning
  2010:251 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:10 ÄndringsförfattningPDF