Ändringsförfattning SKOLFS 2011:106

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:204) om ämnesplan för ämnet datorstyrd produktion i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-06-28
Ikraftträdandedatum: 2011-07-22
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:204 Grundförfattning
  2010:204 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:106 ÄndringsförfattningPDF