Ändringsförfattning SKOLFS 2011:117

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:17) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknikför yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2011-06-28
Ikraftträdandedatum: 2011-07-22
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Dansarutbildning, Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2011:17 Grundförfattning
  2011:17 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:117 ÄndringsförfattningPDF