Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2011:119

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:31) om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2011/2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2011-06-30
Ikraftträdandedatum: 2011-08-29
Tryckdatum: 2011-08-15
Nyckelord Grundskola, Ämnesprov
Historik: 2011:31 Grundförfattning
  2011:31 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:119 ÄndringsförfattningPDF