Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2011:120

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:32) om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2011/2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2011-06-30
Ikraftträdandedatum: 2011-08-29
Tryckdatum: 2011-08-15
Nyckelord Sameskola, Ämnesprov
Historik: 2011:32 Grundförfattning
  2011:32 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:120 ÄndringsförfattningPDF