Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2011:121

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:33) om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2011/2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 12 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2011-06-30
Ikraftträdandedatum: 2011-08-29
Tryckdatum: 2011-08-15
Nyckelord Specialskola, Ämnesprov
Historik: 2011:33 Grundförfattning
  2011:33 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:121 ÄndringsförfattningPDF