Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2011:122

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:34) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning hösten 2011 och våren 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2011-06-30
Ikraftträdandedatum: 2011-08-29
Tryckdatum: 2011-08-15
Nyckelord Kursprov, Vuxenutbildning
Historik: 2011:34 Grundförfattning
  2011:34 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:122 ÄndringsförfattningPDF