Ändringsförfattning SKOLFS 2011:140

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:135) om ämnesplan för ämnet bevakning och säkerhet i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-09-29
Ikraftträdandedatum: 2011-10-25
Tryckdatum: 2011-10-11
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:135 Grundförfattning
  2010:135 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:140 ÄndringsförfattningPDF