Ändringsförfattning SKOLFS 2011:150

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-10-20
Ikraftträdandedatum: 2011-12-01
Tryckdatum: 2011-11-23
Nyckelord Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Grundförfattning
  2010:261 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:150 ÄndringsförfattningPDF