Ändringsförfattning SKOLFS 2011:171

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:73) om ämnesplan för ämnet service och bemötande i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-12
Tryckdatum: 2011-12-29
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:73 Grundförfattning
  2010:73 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:171 ÄndringsförfattningPDF