Ändringsförfattning SKOLFS 2011:173

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:180) om ämnesplan för ämnet musik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-12
Tryckdatum: 2011-12-29
Nyckelord Grundskola, Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:180 Grundförfattning
  2010:180 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:173 ÄndringsförfattningPDF