Ändringsförfattning SKOLFS 2011:174

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:181) om ämnesplan för ämnet musikteori i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-12
Tryckdatum: 2011-12-29
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:181 Grundförfattning
  2010:181 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:174 ÄndringsförfattningPDF