Ändringsförfattning SKOLFS 2011:179

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:241) om ämnesplan för ämnet trä i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-12
Tryckdatum: 2011-12-29
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:241 Grundförfattning
  2010:241 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:179 ÄndringsförfattningPDF