Upphävd: Den här författningen upphävdes 2012-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2011:18

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1994:27) om särskilda programmål för de delar av vuxenutbildning för utvecklingsstörda som motsvarar den obligatoriska särskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-03-24
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-04-26
Nyckelord Vuxenutbildning, Särskola, Programmål
Historik: 1994:27 Grundförfattning
  1994:27 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:18 ÄndringsförfattningPDF