Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-07-15.
Ändringsförfattning SKOLFS 2011:180

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:41) om ämnesplan för ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-12
Tryckdatum: 2011-12-29
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2011:41 Grundförfattning
  2011:41 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:180 ÄndringsförfattningPDF