Ändringsförfattning SKOLFS 2011:181

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:52) om ämnesplan för ämnet vattenbruk i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-12
Tryckdatum: 2011-12-29
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2011:52 Grundförfattning
  2011:52 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:181 ÄndringsförfattningPDF