Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2011:190

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:5) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matematik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § och 7 kap. 4 § gymnasieförordningen (1992:394) i dess lydelse före den 15 april 2010
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-02-01
Tryckdatum: 2012-01-16
Nyckelord Kursplaner, Betyg, Gymnasieskola
Historik: 2000:5 Grundförfattning
  2000:5 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:190 ÄndringsförfattningPDF