Ändringsförfattning SKOLFS 2011:191

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:29) om ansökan om en ny kurs

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-02-01
Tryckdatum: 2012-01-16
Nyckelord Ansökan, Kurs
Historik: 2010:29 Grundförfattning
  2010:29 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:191 ÄndringsförfattningPDF