Ändringsförfattning SKOLFS 2011:195

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:33) om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-30
Tryckdatum: 2012-01-16
Nyckelord Ansökan, Idrottsutbildning
Historik: 2010:33 Grundförfattning
  2010:33 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:195 ÄndringsförfattningPDF