Ändringsförfattning SKOLFS 2011:53

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:22) om kursplan för samiska

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2011-05-20
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Kursplaner, Sameskola
Historik: 2011:22 Grundförfattning
  2011:22 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:53 ÄndringsförfattningPDF